Kokeshi Korean Paper Sticker Sheet

Kokeshi Korean Paper Sticker Sheet

Regular price $2.00 Sale

Kokeshi Korean Paper sticker set with metallic embellishment.